WSPÓŁPRACA

Strona Główna > Współpraca

Jako zespół działamy z empatią, zapewniamy, pełną uwagę, dostępność oraz maksymalne zaangażowanie w każdą sprawę – bez względu na jej trudności. Jesteśmy elastyczni i dopasowujemy się do potrzeb Klienta – oferujemy stałą lub doraźną współpracę oraz kilka sposobów ustalania wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług zależy od formy współpracy ustalonej indywidualnie z każdym Klientem. Na wysokość wynagrodzenia bezpośredni wpływ ma stopień zawiłości i skomplikowania powierzonej sprawy/zlecenia, przewidywany nakład pracy oraz czas trwania współpracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z dostosowaniem sposobu rozliczania świadczonych przez kancelarię usług prawnych do potrzeb każdego Klienta oraz charakteru zlecanych czynności, proponujemy następujące formy rozliczeń:

stawka stała jednorazowa

stawka godzinowa

stawka w formie ryczałtu miesięcznego

wynagrodzenie mieszane

tj. ryczałtowe połączone z success fee (premia od sukcesu)