O Kancelarii

Strona Główna > O Kancelarii

dr KATARZYNA OŻÓG-WRÓBEL

adwokat

jestem absolwentką  Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, studia na Wydziale Prawa i Administracji ukończyłam uzyskując tytuł magistra administracji. Następnie kontynuowałam naukę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie w 2004r. uzyskałam tytuł magistra prawa. W 2013 r. ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Stopień doktora nauk prawnych, specjalność – prawo karne wykonawcze, uzyskałam w 2014 r. na podstawie publicznej obrony rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dra hab. Jerzego Migdała: „Ograny postępowania karnego wykonawczego”. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kancelariach adwokackich.  Indywidualną praktykę w ramach własnej  Kancelarii Adwokackiej prowadzę od 2014 r. i od początku działalności współpracuję z radcą prawnym Mateuszem Tomaką. Jestem członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Rzeszowie – nr wpisu Os. adw. 78/14. Posiadam doświadczenie zawodowe i świadczę pomoc prawną przy obsłudze podmiotów gospodarczych. Nadto specjalizuję się w prawie karnym i wykroczeń (m.in. reprezentacja podejrzanych, oskarżonych, obwinionych na każdym etapie postępowania, udział w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przygotowywanie pism procesowych, powództw adhezyjnych, apelacji, kasacji), w prawie  rodzinnym i nieletnich (m.in. rozwód, separacja, alimenty, podział majątku dorobkowego, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa)  oraz w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego (m.in. sprawy z zakresu ochrony własności,  ochrony dóbr osobistych, sprawy spadkowe, odszkodowawcze, w tym odszkodowań w związku z wypadkami komunikacyjnymi, pożarami, szkodami osobowymi i majątkowymi, o zapłatę. Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi oraz na etapie przedsądowym. Jestem prawniczką otwartą na dialog i profesjonalne ugodowe rozwiązania. Od grudnia 2021 r. jestem mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Krośnie. 

Mateusz Tomaka

radca prawny

jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 2009-2012 odbyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. W roku 2012 uczestniczyłem w podyplomowym szkoleniu zawodowym dla prawników w Szkole Prawa Procesowego Ad Exemplum w Warszawie. W latach 2018-2019 roku uczestniczyłem w Podyplomowym Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie na bieżąco uczestniczę w szkoleniach i konferencjach tematycznych. Indywidualną praktykę w ramach Kancelarii Radcy Prawnego prowadzę od 2013 roku, od 2014 roku współpracuję z adwokat Katarzyną Ożóg-Wróbel. Posiadam doświadczenie zawodowe i świadczę pomoc prawną przy obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym w branży budowlanej. W ramach świadczonej pomocy zasadniczo koncentruję się na zagadnieniach prawa cywilnego, zamówień publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Klientami mojej Kancelarii są również osoby fizyczne, które uzyskują pomoc w sprawach szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w odzyskiwaniu odszkodowań, w sprawach pracowniczych, a także w sporach z organami rentowymi. Skutecznie reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, a na etapie przedsądowym w postępowaniach mediacyjnych. Prywatnie realizuję swoje zainteresowania czytając książki popularnonaukowe, a w czasie wolnym z zamiłowaniem wędruję po górskich szlakach.

Piotr Ostafil

adwokat

jestem absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji i w czerwcu 1996 roku uzyskałem tytuł magistra prawa. Od lipca 1991 r. do listopada 2006 r. pracowałem w Polskich Służbach. Ukończyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Rzeszowie, a następnie złożyłem egzamin adwokacki.  Od stycznia 2008 roku wykonuje zawód adwokata i od tego czasu prowadzę Kancelarię Adwokacką w Rzeszowie. Jestem aktywnym członkiem samorządu adwokackiego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w kancelariach adwokackich.

Obsługuję klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, sporządzania pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji) a także zastępstwa adwokackiego w trakcie czynności procesowych. Zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje, między innymi:  prawo cywilne (rozwody, separacje, podział majątku dorobkowego); prawo rodzinne; prawo spadkowe; prawo karne; prawo wykroczeń; prawo spółdzielcze, specjalizuję się także w sprawach odszkodowawczych. 

Kancelaria Hetmańska

Współpracuje z

01

Bogusława Sołtys

radca prawny OIRP Rzeszów

02

Paweł Cisek

adwokat ORA Rzeszów